ANBI

 

Basis informatie in het kader van de zgn. ANBI status.

Rechtspersoon:

De Unie van Vrijwilligers Afdeling Haarlem te Haarlem is een zelfstandige stichting, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder 41223167

Beleidsplan:

De Stichting werkt aan de hand van het Beleidsplan 2016 – 2019, waarvan bijgaand een hoofdlijnen versie is toegevoegd.

Middels de volgende links kunt u het Beleidsplan en de Jaarrekening 2017 downloaden.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden vervullen hun werkzaamheden eveneens op zgn. vrijwilligers basis en krijgen geen beloning of vakantievergoeding voor deze werkzaamheden. Ter leniging van door deze functie gemaakte kosten ontvangen zij een onkostenvergoeding van € 300 per jaar ( dagelijks bestuur € 500 per jaar).

De personeelsleden inclusief de directeur ontvangen een salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.