Nieuws

Wijziging samenstelling bestuur.

Onlangs hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Wil Verkroost (secretaris)
Danielle Clarke (penningmeester)
Antoinette Mouthaan (algemeen bestuurslid)
Theo Plasschaert (algemeen bestuurslid)

Nieuw Privacy beleid  2018

 Informatie voor vrijwilligers UVV Haarlem e.o.                

 In ons privacy-beleid staat beschreven hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.
Vanaf 25 mei 2018 is dit beleid vernieuwd naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG.

In dit beleid laten we weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren.
Het beleid is per heden ingegaan. Als er voor u geen gegevens zijn veranderd (zoals u aan ons in het verleden heeft verstrekt) hoeft u niks te doen.

Elke dag is onze organisatie bezig met een bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven van patiënten van het ziekenhuis, cliënten van Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan Huis. Onze vrijwilligers leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
Om dit mogelijk te maken hebben we bepaalde informatie nodig. Dat kunnen we niet zomaar doen want er gelden privacyregels en wij willen hier duidelijk in zijn.
Hieronder geven we aan wat we precies met uw gegevens doen.

  • De manier waarop we met uw gegevens omgaan is vanaf 25 mei 2018 volgens Europese wetgeving weer gegeven in de AVG.
  • Uw gegevens behoren u toe. Als u geen toestemming verleent om uw gegevens door ons te laten verwerken kunt u dat aangeven, telefonisch of per e-mail.
  • Wanneer u als vrijwilliger voor de UVV gaat werken vult u een inschrijfformulier in. U zet uw handtekening onder het formulier waarmee u toestemming geeft aan ons uw gegevens te gebruiken voor zover dat voor ons noodzakelijk is. U kunt te allen tijde uw toestemming annuleren zodat wij uw formulier uit onze administratie zullen verwijderen. Het is mogelijk dat u voor onze organisatie vervolgens niet meer als vrijwilliger werkzaam kan zijn wanneer wij deze gegevens echt nodig hebben voor uw werkzaamheden.
  • De UVV deelt uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bereikbaar zijn voor een contactpersoon of afdeling.
  • We hebben uw gegevens nodig om te kunnen communiceren, via de e-mail of post of telefoon. Ook hebben wij bijvoorbeeld uw gegevens nodig indien u een reiskostendeclaratie wilt indienen.
  • Wij zijn transparant over de gegevens die we van u verzamelen, en waarom we dit doen.
  • De UVV maakt ook gebruik van Facebook om u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit de UVV zijn geen voorwaarden verbonden aan het gebruik van social media. Wanneer u FB gebruikt gaat u impliciet akkoord met de door FB gehanteerde voorwaarden. De UVV heeft geen invloed op de gegevens die FB van u verzamelt.
  • Het volledige privacyreglement kunt u opvragen op kantoor.

Zonder nader bericht van u zullen wij van u de gegevens gebruiken zoals die tot op heden bij ons bekend zijn. Het gaat dan om de gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier bij starten als vrijwilliger. Mocht u hierover vragen hebben of  inzage willen hebben dan kunt u zich wenden tot ons kantoor.

Telnr. 023-5261629 ( 9.00 – 12.00)  of via  www.uvvhaarlem.nl