Tafeltje Dekje

UVV/Tafeltje Dekje heeft sinds 1956 de warme maaltijd voorziening in Haarlem verzorgd. De maaltijdservice van Tafeltje Dekje is voor Haarlemmers met een kleine beurs, die door leeftijd, (langdurige) ziekte, invaliditeit, verslavingsproblematiek, psychische problemen of onvoldoende kennis van dieetmenu’s, niet in staat zijn zelf de warme maaltijd te bereiden.
De Stichting UVV is genoodzaakt per 1 januari 2020 alle activiteiten te stoppen. Voor Tafeltje Dekje kunt u zich richten tot:
Stichting Haarlem Effect
T: 023 53 22 547
E: info@haarlemeffect.nl
W: https://www.haarlemeffect.nl/