Home

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. (UVV) is een zelfstandige organisatie, aangesloten bij de Landelijke Unie Van Vrijwilligers. De afdeling Haarlem e.o. (Haarlem en Heemstede) is mede door een actief en op de maatschappelijke behoefte afgestemd beleid, geleidelijk gegroeid naar ruim honderd vrijwilligers, die zich allen wekelijks op meerdere plaatsen vrijwillig inzetten in de sector ‘zorg en welzijn’. Juist in die situaties waarin de professionele hulp niet, of niet meer, voorziet.

Ons uitgangspunt is om als vrijwilliger mee te werken aan een ‘menselijke’ samenleving, waarbij persoonlijk contact en een handreiking bieden voorop staan.

Gedurende de meer dan 75 jaar van ons bestaan hebben wij veel geleerd van de ervaring en kennis, opgedaan en verzameld door duizenden vrijwilligers. De UVV Haarlem e.o.  behoort tot één van de oudste en meest actieve afdelingen. Onze moderne organisatie is afgestemd op de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen.