Home

Voorjaar 1940 werd het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) opgericht. De activiteiten van de KVV omvatten onder meer het opleiden van ambulance chauffeuses, het organiseren van ordonnansdiensten en ondersteuning van huishoudens van gemobiliseerde militairen. In mei 1945 gaat men verder als Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV). In 1977 verandert de naam in Unie Van Vrijwilligers (UVV) en maken ook mannelijke vrijwilligers zich verdienstelijk. De Stichting heeft sinds de oprichting snel en flexibel ingespeeld op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

In 1956 is Tafeltje Dekje gestart. Deze maaltijdservice heeft als doel kwetsbare Haarlemmers met een smalle beurs een gezonde warme maaltijd aan huis te bezorgen.
In 1999 organiseert de UVV vrijwilligersinzet voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland t.b.v. abonnees die niet meer in staat zijn naar de bibliotheek te komen.
Decennia heeft de UVV tot eind 2018 alle vrijwilligersactiviteiten verzorgd in de ziekenhuislocaties van het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp.

Eind 2018 krimpt de organisatie enorm en heeft de UVV alleen nog de projecten Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan Huis. Die omvang blijkt een te smalle basis te zijn om in de toekomst een goede en professionele service te kunnen bieden.
De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. stopt daarom per 1 januari 2020 met alle activiteiten en wordt opgeheven.

Tafeltje Dekje
Wij zijn verheugd dat de Stichting Haarlem Effect een warme maaltijdvoorziening aan huis gaat voorzetten. De kwetsbare Haarlemmer met smalle beurs kan zich vanaf 2 januari 2020 aanmelden bij
Stichting Haarlem Effect:
T:   023 53 22 547
E:   info@haarlemeffect.nl
W: https://www.haarlemeffect.nl/

Bibliotheek aan Huis
Voor een abonnement en de Bibliotheek aan Huis service kunt u zich aanmelden bij:
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Tel.: 023 5115300
W: https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/bibliotheek-aan-huis.html