Nieuws

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o.(UVV)  zet zich sinds decennia in voor kwetsbare Haarlemmers in de vorm van de Tafeltje Dekje maaltijdservice, Bibliotheek aan Huis-service en tot eind 2018 alle vrijwilligersactiviteiten in het Spaarne Gasthuis.

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor de stichting UVV niet meer toekomstbestendig blijkt te zijn. Door de huidige omvang van de organisatie enerzijds en de afname van de beoogde doelgroep anderzijds is het bestuur tot de conclusie gekomen dat vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de activiteiten in de toekomst niet meer efficiënt en professioneel georganiseerd kunnen worden. Het bestuur heeft derhalve moeten besluiten de activiteiten met ingang van 2020 te stoppen en de stichting te gaan opheffen.

Tafeltje Dekje zal vanaf 2 januari 2020 worden uitgevoerd door de
Stichting Haarlem Effect.
De Bibliotheek aan Huis-service zal worden voortgezet door de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Het bestuur en de medewerkers zijn verheugd dat de cliënten kunnen blijven vertrouwen op een warme maaltijd en/of bibliotheekproduct aan huis.

 

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is weer gereed en hier te downloaden.