Nieuws

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o.(UVV)  zet zich sinds decennia in voor kwetsbare Haarlemmers in de vorm van de Tafeltje Dekje maaltijdservice, Bibliotheek aan Huis-service en tot eind 2018 alle vrijwilligersactiviteiten in het Spaarne Gasthuis.

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor is gebleken dat de stichting UVV niet meer toekomstbestendig blijkt te zijn. De huidige omvang van de organisatie enerzijds en afname van de beoogde doelgroep anderzijds is het bestuur tot de conclusie moeten komen dat vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de activiteiten niet meer efficiënt en professioneel in de toekomst kunnen worden  georganiseerd. Het bestuur heeft derhalve moeten besluiten de activiteiten met ingang van 2020 te stoppen en de stichting te gaan opheffen.

Tafeltje Dekje zal vanaf 2 januari 2020 worden uitgevoerd door de
Stichting Haarlem Effect.
De Bibliotheek aan Huis-service zal worden voortgezet door de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Het bestuur en de medewerkers zijn verheugd dat de cliënten kunnen blijven vertrouwen op een warme maaltijd en/of bibliotheekproduct aan huis.

 

Jaarverslag.

Het jaarverslag 2018 is weer gereed en hier te downloaden.